PROTECCIÓ CONTRA EL ROVELL

La protecció del material fèrric és un altre servei que ofereix Llopart Pintura i Decoració SL.

Realitzem un tractament sobre aquella superfície fèrrica afectada per tal de prevenir la seva oxidació i evitar-ne el seu deteriorament.

Demana pressupost sense compromís